Velké změny pro podnikatele v cestovním ruchu

Dne 1. 7. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Nově se upravuje pojem zájezd a zavádí se nový institut spojené cestovní služby (alespoň dva typy služeb cestovního ruchu zakoupených pro účely téže cesty nebo pobytu).

Novelou se mění předmět podnikání na „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb.“ Koncese v rozsahu pořádání zájezdů nepokrývá zprostředkování služeb cestovního ruchu a naopak.

Pro cestovní kanceláře dále vznikne povinnost přispívat do Garančního fondu cestovních kanceláří, který bude účelovým sdružením peněžních prostředků.

Další úpravy se týkají rozšíření informační povinnosti prodejce zájezdu (poskytnutí informací na příslušném formuláři – vzory stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj).

Pokud cestovní kancelář, tedy podnikatel na základě živnostenského oprávnění „Provozování cestovní kanceláře“, v průběhu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 1. 8. 2018, nepožádá o změnu koncese v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“, bude provedena změna předmětu podnikání původní živnosti „Provozování cestovní kanceláře“ pouze na „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů“.

Pokud cestovní agentura, tedy podnikatel, který byl oprávněn provozovat volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 1. 8. 2018 včetně, požádá o udělení koncese „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, – zprostředkování spojených cestovních služeb“ může provozovat živnost v rozsahu „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“ až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese nebo zamítnutí žádosti.

Stránka byla upravena uživatelem Gabriela Vandasová, 26. 6. 2018.