Velvyslance Bulharska přijal primátor

Mimořádného a zplnomocněného velvyslance Bulharské republiky Martina Tomova přijal dnes ( 18.4. 2005 ) ve své pracovně primátor města Miroslav Tetter. Jednalo se o vůbec první oficiální návštěvu, během které se účastníci seznámili se základními, aktuálními i historickými informacemi. „Hovořili jsme například o fungování státní správy a samosprávy, partnerských městech jihočeské metropole, podnikatelských možnostech, ekonomických ukazatelích, historickém bohatství, ale třeba i o nezaměstnanosti. Pan velvyslanec se kromě jiného živě zajímal i o budoucnost letiště v Plané, proto jsem mu přiblížil a objasnil zvolenou strategii města založenou  na společné dohodě s Jihočeským krajem. Nově vzniklá  akciová společnost na provozování letiště  má zastoupení  obou subjektů,“vysvětluje primátor Tetter s tím, že právě realizace budoucí mezinárodní letecké dopravy by našemu regionu velice pomohla. „V souvislosti s výstavbou  dálnice D3 se hovoří dokonce o časovém horizontu v roce 2012, nyní je už jasné , že se o několik let posune také výstavba IV. železničního koridoru. Je tedy zřejmé, že řešení dopravního spojení se stává alfou i omegou,“zdůrazňuje primátor. Podle slov velvyslance Tomova  by Bulharsko možnost leteckého spojení s jihem Čech jednoznačně přivítalo. „Naši zemi navštěvuje každým rokem stále více turistů, kterým chceme postupně nabízet kromě nádherného moře a hor také další rozmanitý program. Českou republiku vnímáme jako žádoucího partnera a rádi bychom nadále rozšiřovali přátelské vztahy na všech úrovních,“uvedl velvyslanec země, kterou čeká 25. dubna letošního roku podpis přístupové smlouvy k Evropské unii, kam by mělo Bulharsko definitivně vstoupit  1.1. 2007.