Velvyslanec navštívil České Budějovice

Velvyslance Republiky Bosna a Hercegovina v České republice, J.E. Ivana Orliče přijal primátor Miroslav Tetter se svým náměstkem Tomášem Kubínem. „Jednalo se o vůbec první oficiální návštěvu z této země na jihu Čech. Všichni víme, že právě tento stát na Balkánském poloostrově byl zmítán mnoha válečnými konflikty  a že jeho postupná obnova bude trvat několik let,“říká primátor s tím, že by rád podpořil vznik nové spolupráce a kontaktů  mezi lidmi a institucemi, které by mohly postupně vykrystalizovat až v podpis na partnerské smlouvě mezi městy. „K jihočeské metropoli by se podle mého názoru  hodilo město  Bihač ležící na severozápadě země asi patnáct kilometrů od chorvatské hranice,“poznamenal velvyslanec Orlič a dodal, že pro jeho zemi je velmi důležité, aby posílila svou ekonomiku. „Spolupracovat chceme samozřejmě na všech úrovních a nalézt kontakty bude, jak věřím, snadné. Vždyť my se tady skutečně cítíme jako doma,“vyznal se velvyslanec.