Veřejná prostranství a komunikace v Suchém Vrbném projdou obnovou

Celková   rekonstrukce ulic, a to jak konstrukčních   vrstev komunikací a chodníků, tak i jejich povrchů včetně přeložek inženýrských   sítí,výměna kanalizačních stok a vodovodních řadů,veřejných  částí domovních přípojek  a veřejného osvětlení se   dotkne oblasti Suché Vrbné."Konkrétně se jedná   o část   ulice   Československých legií, Edvarda Beneše v   úseku Ledenická–Aloise Kříže, Puchmajerovu v   úseku Vladislava Vančury–Želivského a   o   uliciVladislava Vančury. V   ulici Edvarda Beneše bude současně provádět Teplárna   výměnu teplovodního potrubí,"popisuje rozsah prací, které by měly výrazně   zlepšit současnou neutěšenou situaci náměstek primátora František Jelen   s   tím, že cena   díla   přesahuje šedesát   milionů korun.Projekt je zařazen v   tematickém Integrovaném plánu   rozvoje města a je už požádáno o dotaci z   Regionálního operačního programu   NUTS II Jihozápad.Předpokládá se, že   práce budou ukončeny v   první polovině příštího roku.Termín úplné   uzavírky  ulic Puchmajerova a V.Vančury  je od 5. listopadu do 30. května 2011.