Veřejná prostranství na Pražském předměstí jsou obnovena

Rozsáhlá rekonstrukce veřejných prostranství a komunikací v oblasti vymezené českobudějovickými ulicemi Bedřicha Smetany, Skuherského a Jindřicha Šimona Baara byla s měsíčním předstihem dokončena. Oblast je v současné době v režimu předčasného užívání a kolaudace bude v lednu 2011.

"V rámci obnovy došlo k výměně stávajících vodovodních řadů, kanalizace i veřejného osvětlení. V ulici Skuherského  byla souběžně realizována investice Teplárny v podobě nového teplovodu.Celkové náklady stavby činí pětačtyřicet milionů korun,"říká náměstek primátora Kamil Calta.

logo ROPNa realizaci stavby byla přislíbena dotace ve výši jednadvacet milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP NUTS II Jihozápad.