Úřední deska

Veřejná vyhláška - "Přeložka silnice II/155 a III/15522, Komařice"

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu vydává rozhodnutí: "Přeložka silnice II/155 a III/15522, Komařice", viz. příloha.

Vyvěšeno: 
17.03.2023 - 02.04.2023