Úřední deska

Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění nepovolených reklamních zařízení

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vyzývá neznámého vlastníka reklamních zařízení, aby odstranil reklamní zařízení umístěné v ochranném pásmu silnice I/3, viz. příloha.

Vyvěšeno: 
22.05.2023 - 07.06.2023