2019/0004

Vítězná nabídka

Vítěz: Mgr. Jan Tvrz

IČ: 65965663

DIČ: CZ7009281213

Cena: 125300

Zadání zakázky Číslo zakázky: 2019/0004
Zadavatel:
Základní škola a Základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice
Bezdrevská 3, České Budějovice
České Budějovice
00666131
Zadávání zakázek organizuje:
Odbor (organizace): Základní škola a základní umělecká škola České Budějovice, Bezdrevská 3, České Budějovice
Pracovník: Telefon: 385340326 E-mail: nemecek@zsvltava.cz
Název zakázky:
Dodávka 7 ks počítačových sestav, 2 ks laptopů a 1 ks tiskárny dle specifikace v přiloženém dokumentu - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Č. Budějovice
Druh zakázky: Dodávky
Platební podmínky: do 14 dnů po obdržení faktury
Orientační cena:
V případě, že se nebudete ucházet o zakázku prostřednictvím internetu, předejte prosím nabídku v papírové formě (v uzavřené obálce) na: Bezdrevská , České Budějovice
Na adresu: Bezdrevská , České Budějovice
Příjmení, jméno a kancelář pracovníka: Reitzová Markéta, ekonomka školy, tel. 385524203, reitzova@zsvltava.cz
nebo zašlete poštou na adresu zadavatele
Povinnou součástí každé nabídky musí být dokumenty:
  • Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
  • Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Tyto dokumenty vložte jako přílohy.
Předmět zakázky
Množství Popis Orientační cena v Kč bez DPH
7.00 ks 7 ks počítačových sestav dle specifikace v přiloženém dokumentu
2.00 ks 2 ks laptop dle specifikace v přiloženém dokumentu
1.00 ks 1 ks tiskárna dle specifikace v přiloženém dokumentu
Přiložen(y) dokumenty:
Kritéria pro výběr uchazečů o zakázku
Pořadí Kriterium Váhy
1. Celková výše nabídkové ceny za pořízení 100