2020/0012

Vítězná nabídka

Vítěz: ECTUSAN s.r.o.

IČ: 04234715

DIČ: CZ04234715

Cena: 375651

Zadání zakázky Číslo zakázky: 2020/0012
Zadavatel:
Mateřská škola Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice
V. Špály 7, České Budějovice
370 06 České Budějovice
IČ 62537709
Zadávání zakázek organizuje:
Odbor (organizace): Mateřská škola Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice
Pracovník: Telefon: 386801502 E-mail: BaldikovaL@c-budejovice.cz
Název zakázky:
Pořízení sestavy varného zařízení – horkovzdušné pece
Druh zakázky: Dodávky
Platební podmínky: dle SOD
Orientační cena: 449500.00
V případě, že se nebudete ucházet o zakázku prostřednictvím internetu, předejte prosím nabídku v papírové formě (v uzavřené obálce) na: V. Špály 7, 37006 České Budějovice
Na adresu: V. Špály 7, 37006 České Budějovice
Příjmení, jméno a kancelář pracovníka: Bc. Miroslava Makovcová Stecherová
nebo zašlete poštou na adresu zadavatele
Povinnou součástí každé nabídky musí být dokumenty:
  • Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
  • Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Tyto dokumenty vložte jako přílohy.
Předmět zakázky
Množství Popis Orientační cena v Kč bez DPH
1.00 ks Sestava dvou varných zařízení pro automatické vaření - horkovzdušné pece s vývinem a regulací vlhkosti o kapacitách 5x GN 1/1 a 7x GN 1/1 dle přiložené technické specifikace. Součástí nabídky musí být jednostranně podepsaná smlouva.
Kritéria pro výběr uchazečů o zakázku
Pořadí Kriterium Váhy
1. Nejnižší nabídková cena 100