2020/0013

Vítězná nabídka

Vítěz: ENGEL s. r. o.

IČ: 46979727

DIČ: CZ46979727

Cena: 268960

Zadání zakázky Číslo zakázky: 2020/0013
Zadavatel:
Základní a Mateřská škola E. Destinové
E. Destinové 46
České Budějovice
04677773
Zadávání zakázek organizuje:
Odbor (organizace): Základní a Mateřská škola E. Destinové
Pracovník: Telefon: 720588638 E-mail: reditel@destinka.cz
Název zakázky:
Dodávka interaktivních, presentačních multimediálních ICT ZŠ a MŠ, E. Destinové 46, ČB - 2020
Druh zakázky: Dodávky
Platební podmínky:
Orientační cena: 310000.00
V případě, že se nebudete ucházet o zakázku prostřednictvím internetu, předejte prosím nabídku v papírové formě (v uzavřené obálce) na: E. Destinové 46, České Budějovice, 370 05
Na adresu: E. Destinové 46, České Budějovice, 370 05
Příjmení, jméno a kancelář pracovníka: Mgr. Bc. Dagmar Koubová
nebo zašlete poštou na adresu zadavatele
Povinnou součástí každé nabídky musí být dokumenty:
  • Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
  • Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Tyto dokumenty vložte jako přílohy.
Předmět zakázky
Množství Popis Orientační cena v Kč bez DPH
1.00 ks Vybavení tříd AV technikou dle Soupisu dodávek. Prohlídka připravenosti na místě žádoucí - termín uskutečnění prohlídky je čtvrtek 18.6. v 10,00 hodin, sraz před vstupem do ZŠ. Uváděná cena je cenou maximální. 310000
Kritéria pro výběr uchazečů o zakázku
Pořadí Kriterium Váhy
1. Celková výše nabídkové ceny za pořízení 100