2020/0019

Vítězná nabídka

Vítěz: RETIGO s.r.o.

IČ: 60794062

DIČ: CZ60794062

Cena: 324450

Zadání zakázky Číslo zakázky: 2020/0019
Zadavatel:
Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, p.o.
U Hvízdala 6, České Budějovice
370 11 České Budějovice
IČ 00666238
Zadávání zakázek organizuje:
Odbor (organizace): Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, p.o.
Pracovník: Telefon: 603816727 E-mail: v.schmidtmayer@domovproseniory-hvizdal.cz
Název zakázky:
Dodávka a montáž elektrického konvektomatu
Druh zakázky: Dodávky
Platební podmínky: Do 15 dnů po jejím doručení
Orientační cena: 495000.00
V případě, že se nebudete ucházet o zakázku prostřednictvím internetu, předejte prosím nabídku v papírové formě (v uzavřené obálce) na: U Hvízdala 6, České Budějovice
Na adresu: U Hvízdala 6, České Budějovice
Příjmení, jméno a kancelář pracovníka: Schmidtmayer Vladimír, č. dv. 012
nebo zašlete poštou na adresu zadavatele
Povinnou součástí každé nabídky musí být dokumenty:
  • Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
  • Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Tyto dokumenty vložte jako přílohy.
Předmět zakázky
Množství Popis Orientační cena v Kč bez DPH
1.00 ks Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění elektrického konvektomatu. Elektrický konvektomat o kapacitě 20x GN 1/1 s parametry: včetně celkem 2 (dvou) kusů zavážecího vozíku s integrovanou klecí pro min. 20x GN 1/1, tepelné úpravy v rozsahu přinejmenším 35 st. C až 295 st. C. Rozteč vodících lišt v kleci zavážecího vozíku alespoň 65 mm. Maximální rozměry stroje a jeho částí, další technické limity: - šířka stroje maximálně 880 mm - hloubka stroje maximálně 920 mm - výška stroje maximálně 1950 mm - šířka dveří varné komory maximálně 600 mm - napájení stroje: 400V/50Hz/3F - maximální celkový příkon stroje 38 kW
Kritéria pro výběr uchazečů o zakázku
Pořadí Kriterium Váhy
1. Nejnižší nabídková cena 100