2021/0032

Vítězná nabídka

Vítěz: Luna Progress s. r. o.

IČ: 28080602

DIČ: CZ28080602

Cena: 337350

Zadání zakázky Číslo zakázky: 2021/0032
Zadavatel:
Mateřská škola, Vrchlického nábřeží, České Budějovice
Vrchlického nábřeží 1782/1a, České Budějovice
370 01 České Budějovice
IČ 70877611
Zadávání zakázek organizuje:
Odbor (organizace): Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1388, České Budějovice
Pracovník: Telefon: 386102810 E-mail: msvrch@seznam.cz
Název zakázky:
Vybavení školní zahrady herními prvky
Druh zakázky: Dodávky
Platební podmínky: dle SOD
Orientační cena: 409090.00
V případě, že se nebudete ucházet o zakázku prostřednictvím internetu, předejte prosím nabídku v papírové formě (v uzavřené obálce) na: Vrchlického náb. 1388, 37001 České Budějovice
Na adresu: Vrchlického náb. 1388, 37001 České Budějovice
Příjmení, jméno a kancelář pracovníka: Mgr. Věroslava Brožová
nebo zašlete poštou na adresu zadavatele
Povinnou součástí každé nabídky musí být dokumenty:
  • Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
  • Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Tyto dokumenty vložte jako přílohy.
Předmět zakázky
Množství Popis Orientační cena v Kč bez DPH
8.00 ks Herní prvky do zahrady školy - dodávka a montáž dle přiloženého soupisu. 409090
Kritéria pro výběr uchazečů o zakázku
Pořadí Kriterium Váhy
1. Celková výše nabídkové ceny za pořízení 60
2. Technické řešení 15
3. Vhodnost navrženého řešení pro potřebu a prostředí MMČB a jeho zřizovaných organizací 10
4. Záruka a servis 10