2021/0037

Vítězná nabídka

Vítěz: ARCDATA PRAHA, s.r.o.

IČ: 14889749

DIČ: CZ14889749

Cena: 115500

Zadání zakázky Číslo zakázky: 2021/0037
Zadavatel:
Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
České Budějovice
002 44 732
Zadávání zakázek organizuje:
Odbor (organizace): Odbor informačních a komunikačních technologií
Pracovník: Telefon: 386 802601 E-mail: krizd@c-budejovice.cz
Název zakázky:
Systémová a technická podpora SW ArcGIS na rok 2022
Druh zakázky: Služby
Platební podmínky:
Orientační cena: 120000.00
V případě, že se nebudete ucházet o zakázku prostřednictvím internetu, předejte prosím nabídku v papírové formě (v uzavřené obálce) na: Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Na adresu: Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Příjmení, jméno a kancelář pracovníka: Reitmajer, Jan, kancelář č. 11
nebo zašlete poštou na adresu zadavatele
Povinnou součástí každé nabídky musí být dokumenty:
  • Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
  • Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Tyto dokumenty vložte jako přílohy.
Předmět zakázky
Množství Popis Orientační cena v Kč bez DPH
1.00 ks Předmětem plnění veřejné zakázky je roční maintenance na dobu 12 měsíců pro softwarové produkty ArcGIS Desktop Data Interoperability for Desktop Concurrent Use License (primary) x 1, ArcGIS Desktop Basic Single Use Licence (primary) x 1, ArcGIS Desktop Basic Single Use Licence (secondary) x 2, ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use Licence (primary) x 1, ArcGIS On-line Field Worker Term Licence - jejichž podpora končí 31. 12. 2021. 120000
Kritéria pro výběr uchazečů o zakázku
Pořadí Kriterium Váhy
1. Celková výše nabídkové ceny za technickou podporu, rozsah technické podpory 100