Veřejné jednání k podjezdu pod nádražím

Veřejné projednání návrhu změny územního plánu v lokalitách U Novohradské, Pětidomí, Suché Vrbné - průmyslový obvod a Nádraží se uskuteční v zasedací místnosti zastupitelstva v pondělí 30. ledna 2012 od 16.00 hodin.

„Návrhem změny je upřesnění a změna trasování navrženého podjezdu pod plochou nádraží, a to přímým směrem mezi ulicemi Průmyslová a Dobrovodská, konkrétně východní část Dobrovodské směrem na obec Dobrá Voda u Českých Budějovic, v koordinaci s aktualizovanou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí na stavbu Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa "zanádražní" komunikace. Současně se mění i dopravní řešení západního a východního předpolí  podjezdu pod nádražím, a to z důvodu koordinace s aktualizací dokumentace k územnímu řízení,“ vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Popelová.