Veřejné projednání „Parkovací zóny“

Dne 15. 6. 2017 proběhlo první veřejné projednání projektové dokumentace a přípravy „Parkovací zóny“ v území ohraničeném českobudějovickými ulicemi Lannova, Nádražní, Strakonická, Pražská, Na Sadech. Prezentace se uskutečnila ve školní jídelně ZŠ J. Š. Baara v Jírovcově ulici.

Projekt představili náměstci primátora František Konečný a Petr Podhola společně se zpracovatelem projektové dokumentace Petrem Horským z atelieru M.O.Z. Consult s.r.o. Praha. Další veřejné projednání se uskuteční v měsíci září.