Veřejné projednání Strategického plánu města na období 2017-2027

Strategický plán Českých Budějovic na období 2017 – 2027 byl dne 14. 6. 2017 představen občanům na veřejném projednání. Dokument určí priority a cíle, na které by město mělo soustředit svoji pozornost. Zpracovatelem je Berman Group s. r. o. a Cassia Development & Consulting s. r. o.. Komise pro strategický plán, která včera představenou verzi schválila 6.6.2017, se poprvé sešla už vloni v listopadu a poté v pravidelných intervalech ještě mnohokrát.

Pro lepší informovanost slouží webové stránky věnované procesu zpracování nového strategického plánu na adrese www.spcb2017.cz. Občané dostali prostor i pro své případné dotazy a připomínky. Projednání se zúčastnil primátor Jiří Svoboda a další zastupitelé města.