Veřejné projednání Strategického plánu udržitelné městské mobility

Návrhová část Strategického plánu udržitelné městské mobility (SUMP), který je zásadním dokumentem určeným k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, bude představena na radnici. Zájemci se tak mohou seznámit s částí plánu, jehož zpracovatelem je firma AF-CITYPLAN s.r.o., a vyjádřit své případné připomínky.

Veřejné projednání návrhové části se uskuteční ve středu 21. 3. 2018 od 17:00 hodin na Magistrátu města České Budějovice v zasedací místnosti zastupitelstva města (náměstí Přemysla Otakara II. 1/1; 2. patro). Předmětný materiál je veřejnosti k dispozici na webových stránkách města na adrese www.c-budejovice.cz/strategicky-plan-udrzitelne-mobility-sump .

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 21. 3. 2018.