Veřejné projednání strategického plánu udržitelné mobility

Dne 23. 5. 2017 proběhlo v zasedací místnosti zastupitelstva veřejné projednání konceptu v čele s náměstkem primátora Františkem Konečným. Účelem schůze bylo především představení analytické části plánu obyvatelům města. Na programu byla diskuse i prostor pro případné dotazy. Dokument je dostupný na webových stránkách města, občané mohou své připomínky zasílat do 31. 5. 2017 na e-mailovou adresu mobilita@c-budejovice.cz.

„České Budějovice se v současné době věnují přípravě Strategického plánu udržitelné městské mobility – SUMP , což je strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života. Zpracovatelem plánu je firma AF-CITYPLAN s.r.o.“ říká náměstek primátora František Konečný s tím, že první analytická část dokumentu je již k dispozici na webových stránkách na adrese

http://www.c-budejovice.cz/…/roz…/mobilita/stranky/sump.aspx