Veřejné sbírky

V současné době je na území města České Budějovice registrováno sedm stálých nebo dlouhodobých veřejných sbírek, další  jsou jednorázové.  Nashromážděné peníze se pravidelně vybírají a to vždy za účasti  zástupců právnické osoby pořádající sbírku a pracovníka správního odboru magistrátu. "Ke stálým či dlouhodobým sbírkám  například patří sbírka Nadace Rozum a cit, kdy jsou získané peníze poukazovány ve prospěch pěstounských rodin,  Nadace Jedličkova ústavu, Nadace pro transplantaci  kostní dřeně, Nadace Kapka naděje, Pomozte dětem, stálá sbírka Českého červeného kříže a další. Stálé podpoře  spoluobčanů se těší  sbírka Organizace nevidomých a slabozrakých, jejíž výtežek je určen na výcvik slepeckých psů. Při letošním březnovém  vybírání peněz představovala částka 179 500  korun.  Na výcvik jednoho slepeckého psa je zapotřebí přes 200 tisíc. Při jednorázové sbírce občanského sdružení Rozkoš bez rizika v rámci putovní výstavy dokumentárních fotografií Jana Šibíka uspořádané v radniční výstavní síni se vybralo  14 769 korun,"říká vedoucí správního odboru Václav Suchopár s přesvědčením, že většina  z nás má v sobě alespoň kousek samaritána. "Jsou bohužel ale i opačné zkušenosti. Stalo se, že někdo sbírku ukradl i s kasičkou, nebo ji alespoň vypáčil a vybral její obsah. Setkáváme se i s negativní reakcí představitelů velkých obchodních středisek, kteří v podstatě bez udání důvodu nechtějí do interiérů svých megamarketů kasičky umístit vůbec,"dodává ke smutné realitě Václav Suchopár. Podle platné legislativy může veřejnou sbírku uspořádat pouze právnická osoba. Konání veřejné sbírky musí být písemně oznámeno  příslušnému odboru krajského  úřadu nejpozději 30 dnů před zahájením sbírky a dále musí být doloženo příslušnýné potvrzení o tom, že pořadatel nemá žádné nedoplatky, nevstoupil do likvidace a podobně. Součástí oznámení je i kopie z obchodního nebo jiného, zákonem stanoveného rejstříku ne starší než 90 dnů. Povinností magistrátu je pokladničky zapečetit a po ukončení sbírky za přítomnosti zástupce právnické osoby pořádající sbírku  je otevřít a jejich obsah spočítat. O otevření pokladniček se vyhotoví zápis, který je součástí dokladů předkládaných k provedení kontroly vyúčtování sbírky příslušnému krajskému úřadu.