Veřejné vystavení návrhů zadání změn územního plánu

Sdělení o veřejném vystavení návrhů zadání změn závazné části územního plánu města České Budějovice v lokalitách č. 3.6.2. Zavadilka a 2.1.6. U Dobrovodského potoka.

Návrhy zadání jsou vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 2. června 2005 do 1. července 2005 na úřední desce Magistrátu města České Budějovice, tj. na adrese nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, České Budějovice a na odboru územního plánování a architektury Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II č. 1, 2. Do 18. července 2005 může každý k této dokumentaci uplatnit své podněty. Návrhy zadání jsou rovněž na úřední desce webových stránek města České Budějovice.

Záměry pořízení uvedených změn územního plánu města České Budějovice byly schváleny zastupitelstvem města (usnesení č. 79/2005, 81/2005 a 82/2005 ze dne 28.4.2005).