Veřejnost může podávat připomínky k trase Severní spojky

Varianty Severní spojkyAž do 6. ledna bude na úřední desce budějovického magistrátu vystaven k veřejnému nahlédnutí návrh návrh zadání změny územního plánu města ve vazbě na takzvanou Severní spojku. Tou se rozumí budoucí dvoupruhová silnice s návrhovou rychlostí 50 km/h, které by spojila okružní křižovatku u Globusu a Pražskou třídu.

"V rámci Integrovaného plánu organizace dopravy, který pro město zpracovala nezávislá inženýrská společnost společnost Mott MacDonald, obsadila tato stavba v hodnocení plánovaných staveb podle jejich přínosu pro řešení dopravní situace v Českých Budějovicích první místo," upřesnila náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Původní "vyboulenou" část trasy severně od Kněžských Dvorů (na obrázku červeně) se město rozhodlo změnou územního plánu napřímit (modrá varianta) na základě vyhledávací studie. Napřímená varianta znamená kromě finančních úspor i menší zásah do obytných částí města, menší zásah do nadregionálního biokoridoru Vltavy a lepší zajištění propustnosti záplavového území kolem řeky.

Napřímenou variantu, připravenou městem, akceptoval Jihočeský kraj i ministerstvo dopravy.

"Význam severní spojky spočívá v propojení západního a východního břehu Vltavy. Stavba má podstatnou roli také v převedení tranzitní dopravy na okraj města, významně zkracuje jízdní doby po městě i ujeté vzdálenosti těžké kamionové dopravy. Severní spojka výrazně odlehčí Pražské a Husově třídě, především pak městskému okruhu, který by tak mohl lépe sloužit své skutečné funkci," dodala Popelová s tím, že díky stavbě severní spojky by se měl snížit počet vozidel využívajících Strakonickou mezi Novým mostem a Pražskou třídou až o sedm tisíc v každém směru.  

"Chtěli bychom předejít nedorozuměním, která doprovázela projednávání takzvané Jižní spojky. Všechny dostupné informace o připravované komunikaci proto občané najdou na městském webu v sekci Doprava v nově vytvořené rubrice Severní spojka. Zájemci mohou do navrhovaných změn nahlédnout pochopitelně také přímo na odboru územního plánování. K projednání připomínek, které budou uplatněny do 6. ledna, svolá radnice následně jednání, o jehož termínu budeme veřejnost samozřejmě v dostatečném předstihu informovat," doplnila Ivana Popelová.