Vítězové převzali cenu z rukou primátora

Sportovní hry seniorů zakončilo dnes odpoledne na Sokolském ostrově předávání cen vítězům. Nad letošním druhým ročníkem převzal záštitu primátor Jiří Svoboda, který pogratuloval nejen Ireně Perníčkové k získání titulu „MISSIS HER“, ale také všem zúčastněným.