Vizualizace dálnice D3 - fotogalerie

Křížení dálnice s Rudolfovským potokem a polní cestou v polích jižně od Úsilného.

(Obrázek se vám po kliknutí otevře ve větším rozlišení.)

.

.

.

.

Křížení s Rudolfovskou ulicí, v popředí obec Vráto, v pozadí České Budějovice. Rudolfovskou ulici bude dálnice podcházet v zářezu obehnaném protihlukovými stěnami, aby bylo ochráněno okolní osídlení.

.

.

.

.

.

Mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Hlinsko, pohled od jihu. Zástavba zcela vlevo je obec Hlinsko, v pozadí na trase dálnice obec Vráto. Silnice vybíhající z kruhové křižovatky doleva je tzv. Hlinský přivaděč, nový obchvat Hlinska, který obci uleví od dopravy mezi Budějovicemi a Dubičným.

.

.

.

.

Znovu MÚK Hlinsko, tentokrát pohled více z východu. Obec Hlinsko je uprostřed snímku za dálnicí. Hlinský přivaděč je na vizualizaci jen naznačen, neprotažen úplně až k Novému Vrátu.

.

.

.

.

.

Tunel Pohůrka, mezi Dobrovodskou a Ledenickou ulicí. Zde pohled od severu na vjezd do tunelu pod Dobrovodskou ulicí (vlevo Dobrá Voda, vpravo Budějovice). Těleso tunelu vytvoří hráz pro retenční nádrž na Dobrovodském potoce jako protipovodňové opatření.

.

.

.

.

Křížení s Ledenickou ulicí a ústí tunelu Pohůrka na jihu. Vlevo Nová Pohůrka, vpravo Stará Pohůrka, v pozadí Dobrá Voda.

.

.

.

.

.

MÚK Pohůrka, pohled od jihu. V pozadí je vidět tunel a Dobrá Voda, vlevo Nová Pohůrka a Suché Vrbné. Větev křižovatky směřující doleva je součástí zanádražní komunikace, zprava se na křižovatku napojí nový obchvat Srubce.

.

.

.

.

MÚK Pohůrka, pohled od východu (od Srubce). V polích za křižovatkou se na dalším kruhovém objezdu spojí přeložka silnice II/157 (obchvat Srubce) a přeložka silnice II/156 (která v současnosti prochází Novými Hodějovicemi) do tzv. zanádražní komunikace.

.

.

.

.

MÚK Hodějovice. Vlevo Nové Hodějovice, vepředu vpravo Staré Hodějovice. Dálnice v tomto úseku povede v zářezu pod úrovní terénu a obehnaná protihlukovými stěnami, aby bylo ochráněno okolní osídlení.