Vizualizace dopravních staveb

Upozornění: vizualizace nemusí vždy zohledňovat aktuální stav rozpracovanosti.

Dálnice D3/R3 v Jihočeském kraji (zdroj: ŘSD ČR)

 

Pokračovat na subportál k dálnici D3.

 

Zanádražní komunikace: přeložka silnic II/156 a II/157 (vizualizace z června 2006)

 

Pokračovat na subportál k zanádražní komunikaci.

 

Přeložka silnice II/157 - 6. etapa a obchvat Srubce (vizualizace z prosince 2008)

 

 

Severní spojka (vizualizace z listopadu 2010)

 

Pokračovat na subportál k severní spojce.

 

Jihozápadní okruh (vizualizace z prosince 2008)

 

navržené přemostění Vltavy a směrem do Mladého pokračující jižní spojka se nepřipravují