Vizualizace na Youtube

Prohlédněte si podobu budoucího centra na několika krátkých videozáznamech, které pro Vás připravil autorský ateliér SLA.
 

Exteriér

 

Mateřské centrum

 

 

Hřiště na střeše budovy

 

 

Středisko primární prevence

 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež