Vlajka pro Tibet

České Budějovice se letos opět připojí k tradiční akci připomínající, že brutální porušování  lidských práv je nepřijatelné.

„K vyvěšení vlajky proti lhostejnosti se naše město přidalo už v roce 2003 a symbolicky si tak připomnělo povstání Tibeťanů ve Lhase, krutě a krvavě potlačené čínskou armádou. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi, kde jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťanům jsou odpírána práva na vzdělání, je jim zapovězeno používání vlastních státních symbolů, dochází k diskriminaci jejich jazyka a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces a jak známo, děje se tam mnoho dalších nespravedlností, a právě to jsou hlavní důvody, proč se k této mezinárodní kampani připojujeme,“ říká primátor Juraj Thoma.

Tibetská vlajka bude vyvěšena na budovu českobudějovické radnice v neděli 10. března 2013 v 10.00 hodin.