Vlastníci památek mohou žádat o peníze v březnu

V pořadi už druhá výzva dotačního programu na podporu památkové péče je určena pro majitele kulturních památek či objektů v městské památkové rezervaci. "Celkem máme pro rok 2009 částku 5 milionů 105 tisíc korun. Dotační program má dva podtituly, na diagnózu památek je alokováno 105 tisíc korun, na fasády pak 5 milionů korun,"říká náměstkyně primátora Ivana Popelová. Na první výzvu reagovalo devatenáct majitelů památek, kteří žádali o finanční příspěvek na fasády. Bez odezvy zatím zůstává diagnóza památek.  Druhá výzva bude vyhlášena 1. března a termín uzávěrky žádostí bude 31. března 2009. Pravidla dotačního programu jsou k dispozici na www.c-budejovice.cz , sekce dotace - památková péče.