Voda bude stoupat

Podle sdělení meteorologů je velmi pravděpodobné, že v příštích 8 hodinách bude voda dále stoupat. Všichni v ohrožených lokalitách, sledujte, prosím, bedlivě zpravodajství a v rámci možností zajistěte svůj majetek. Potenciálně ohrožená záplavová území najdete v Digitálním protipovodňovém plánu města: http://dpp.c-budejovice.cz/pub_544256/index.html

Protipovodňové hráze z pytlů s pískem v Havlíčkově kolonii jsou z velké části položeny, výstavba protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží intenzivně pokračuje. VŠEM DOBROVOLNÍKŮM DĚKUJEME.