Vodní hospodářství

Na základě zákona o vodovodech a kanalizacích zveřejňuje statutární město jako vlastník vodovodu a kanalizace informace k uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod:

Podmínky k uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

Dokument ke stažení je ve formátu PDF. V případě potíží s prohlížením tohoto formátu navštivte stránky www.adobe.cz