Vodní hry na Malši 2010

 

Vodní hry na Malši - slepé rameno řeky

sobota 4.září 2010 od 15.00 hodin

t r a d i č n í   s o u t ě ž n í   k l á n í   d r u ž s t e v

Na recesistické soutěže družstev dospělých v netradičních disciplínách hlavně přes lávku se mohou přihlásit smíšená pětičlenná družstva s minimálně jednou ženou.

* disciplíny a pravidla soutěží budou vyvěšeny v prostoru závodiště

* prezence družstev se uskuteční u Hotelu Klika od 14.00 hodin

* startujeme v 15.00 hodin

* název a poznávací znamení soutěžních týmů je samozřejmostí,  fanclub výhodou

* disciplíny budou opět plné nástrah - nechte se překvapit!

* atraktivní ceny!

O zábavu se postará živá kapela a vodník. Své komické vystoupení na bradlech předvede artistická skupina Revmatic! Návštěvníci se mohou občerstvit dobrým mokem a pochutinami!

Budeme se těšit na koupačku soutěžících! 

Soutěžní družstva přihlašujte do 31.8.2010 na tel.: 386 801 402-3 nebo na e-mailovou adresu: prosserovav@c-budejovice.cz . Pořadatel odbor kultury Magistrátu města České Budějovice si vyhrazuje právo na omezený počet přihlášek.