Vodojem Hosín – hygienizace a sušení vzduchu

Popis akce

Jedná se o instalaci nového zařízení včetně souvisejících stavebních úprav uvnitř objektu vodojemu pitné vody Hosín v k. ú. Borek u Českých Budějovic. Cílem akce je odvlhčení prostoru vodojemu a současně filtrace vzduchu. Přiváděný vzduch do akumulačních komor obsahuje pylová zrna, rostlinné a živočišné zbytky, prachové části a spóry plísní, konidie a hyfy mikromycet. Vodojem Hosín bude vystrojen filtrací vzduchu vstupujícího do akumulačních prostor. Vodojem Hosín rovněž není osazen sušením vzduchu v armaturní komoře. Vnitřní prostor armaturní komory je zatížen kondenzací vzdušné vlhkosti na stavebních a technologických konstrukcích s nižší teplotou. Snižování vlhkosti v armaturní komoře vodojemu přináší prodloužení životnosti stavebních konstrukcí, trubních rozvodů i vystrojení elektro. V armaturní komoře vodojemu bude instalována automatická stacionární odvlhčovací jednotka se vzduchotechnickými rozvody. Dále budou provedena další opatření pro snížení vnosu vlhkosti do armaturní komory (zakrytí odpadního kanálu apod.).

Předpoklad zahájení prací

červenec 2021

Předpoklad dokončení prací

říjen 2021

Zhotovitel

SEN – vysoušecí technika, s. r. o.

Finanční prostředky

526.387,- Kč bez DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 8. 10. 2021.