Volba prezidenta asi přinese i komplikace

Prezident České republiky se bude volit ve dnech 11. a 12. ledna 2013. Případné druhé kolo bude 25. a 26. ledna 2013. Na historicky první volbu hlavy státu, která se řídí zákonem č. 275/2012 se začalo připravovat i město. Podle schválené legislativy je zřejmé, že tento zákon přinese novinky, které celý proces nejen pořádně prodraží, ale také zkomplikují.

„Tak například zákon stanoví, že starosta musí svolat členy okrskových volebních komisí na první zasedání dopisem do vlastních rukou, což bude v praxi znamenat rozeslání asi 850 obálek s modrým pruhem, a každá z nich bude stát 41,80 korun. Dříve se členové na zasedání svolávali obyčejným dopisem za 9,50 korun. Dalším zádrhelem může být vlastní doručení obálek Českou poštou. Pokud doručovatel nezastihne adresáta doma, předá pouze do poštovní schránky výzvu a adresát  si zásilku musí osobně vyzvednout. Pokud tak neučiní a nepřijde na zasedání bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu, čili není členem komise a mojí povinností je dojmenovat náhradníka. Může se tak stát, že seznam náhradníků bude vyčerpán dříve, než budou komise kompletní,“ říká k úskalím zákona primátor Juraj Thoma.  

Potíže budou pravděpodobně i s informovaností voličů. Zákon totiž ukládá starostům informovat o době a místě konání pouze prostřednictvím úřední desky. Pokud se obec rozhodne jinak, musí tak učinit na vlastní náklady. „Hlasovací lístky pro první kolo volby lidé dostanou do schránek. Při případném druhém kole  je dostanou až ve volební místnosti. Nesmyslné ale je, že volební komise dostane k dispozici stejné soubory jako v kole prvním. Znamená to, že se všechny soubory budou tisknout znovu, i když půjde jen o výběr ze dvou kandidátů. Ty pak musí členové komise vybrat z celého souboru,“ poukazuje vedoucí správního odboru Václav Suchopár.