Druhy voleb v České republice

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním, podle zásad poměrného zastoupení. Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté.

Volby do zastupitelstev obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení. Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté.

Volby do zastupitelstev krajů se řídí zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

Volby do Parlamentu České republiky

Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky se volí podle zásad většinového systému. Funkční období Poslanecké sněmovny je čtyřleté, senátoři jsou voleni na dobu šesti let.

Volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.

Volby do Evropského parlamentu se řídí zákonem č. 62/2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Volba prezidenta republiky

Prezident České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním, podle zásad většinového systému. Funkční období prezidenta republiky je 5-ti leté.

Volba prezidenta republiky se řídí zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

 

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 29. 4. 2020.