Zhodnocení volebního období 2018 - 2022

Zástupci koalice bilancují své působení ve vedení města.