Voličské průkazy pro volbu prezidenta

První kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu13. ledna od 08.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo bude ve stejných časech v pátek  26. a v sobotu27. ledna.

„Volič, který nebude volit ve svém okrsku, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Aktuálně evidujeme 63 podaných žádostí. Průkazy jsou vydávány zvlášť pro první kolo a zvlášť pro případné druhé,“ říká vedoucí správního odboru Jan Kostík. Lidé mohou žádat osobně do 10. ledna na ohlašovně pobytu v přízemí radnice, písemně do 5. ledna s úředně ověřeným podpisem žadatele i prostřednictvím datové schránky. Voličský průkaz opravňuje k hlasování na území České republiky i v zahraničí.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i ten, který alespoň druhý den konání druhého kola dosáhl 18 let. Každý hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Z opodstatněných důvodů může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, ale pouze v územním obvodu svého okrsku, a to osobně na správním odboru v Jeronýmově ulici, nebo telefonicky  na číslech 386 805 020 a 386 805 024.