Vy hodnocení ankety k Děkanským polím přineslo zajímavé výsledky

Statutární náměstek primátora Juraj Thoma přijal dnes tři vylosované účastníky ankety vyhlášené k plánované přestavbě příměstského parku na Děkanských polích .Poděkoval jim za účast a předal dorbné upomínkové dárky. "Patřím k těm, kteří dokáží ocenit aktivní přístup spoluobčanů, vstřícnost i ochotu vyjádřit vlastní názor a nelitují času, aby se věnovali obecně prospěšné věci. Celkem přišlo na naši adresu 163 vyplněných anketních lístků jako odpovědi občanů na anketu vyhlášenou k plánované výstavbě příměstského parku na Děkanských polích, území mezi Rožnovem a Nových Roudným. O tom, jak velkou důležitost přikládají občané budoucí tváři tohoto území svědčí fakt, že téměř stovka z nich doručila anketní lístky na magistrát osobně. Účelem ankety bylo zjistit názory obyvatel města na to, k čemu by park měl sloužit a jak by měl vypadat,"říká náměstek Thoma.

Kromě oněch 163 odpovědí oslovila agentura Centrum pro komunitní práci jižní Čechy přímo 108 občanů Rožnova, od nichž formou  přímých rozhovorů získala další odpovědi. Výsledky ankety se tedy vyhodnocovaly z celkových 271 dotazníků.

„Pokud jde o zaměření parku a  jeho hlavní funkci, respondenti ve věkovém rozmezí od 21 do 50 let se v 55%  vzácně shodují na přírodně rekračním parku anglického typu, pomyslné druhé místo s 35 % hlasů dostal park sportovně rekreačního charakteru. Příjemně překvapivý je fakt, že pouhých 6 %  uživatelů by do parku jezdilo automobilem, ostatní upřednostnili chůzi, jízdu na kole a dopravu MHD. Ke zcela volnému přítupu do parku bez jakéhokoliv omezení a zábran se vyslovilo 62 % respondentů,“ přiblížil výsledky průzkumu vedoucí odboru územního plánování a architektury magistrátu města Luboš Lacina.

Podle jeho dalších informací bylo do předloženého návrhu na vybavení parku zahruto 24 různých druhů výbavy, přičemž názory respondentů se opět neobyčejně shodují. „Nejvíce hlasů dostaly lavičky a odpočívadla nasledována cyklostezkami, přírodním koupalištěm, dětským hřištěm, upravenými cestičkami a restaurací. Na úplném konci v žebříčku se objevil okrasný sad, půjčovna kol a ekologická farma,“ uvedl.

 Pokud jde o možné sportovní využití, 31% lidí by si zde představovalo například travnaté hřiště pro kopanou, 16% by zde rádo mělo cyklostezky a vytvořené možnosti pro bruslení. „Byli jsme mile překvapeni zjištěním, že 83% obyvatel města by navštěvovalo park alespoň jednou týdně, denně by do parku rádo namířilo kroky 10 % dotázaných,“ dodal Luboš Lacina k vyhodnocení ankety.

Popiska pod foto: zleva: Jana Suchanová, Iva Bulvová, Juraj Thoma, Luboš Lacina (ved. odb. územního plánování a architektury), Matěj Kropáček a  Josef Nováček ( investor akce).

Popiska pod foto: zleva: Jana Suchanová, Iva Bulvová, Juraj Thoma, Luboš Lacina (ved. odb. územního plánování a architektury), Matěj Kropáček a  Josef Nováček ( investor akce).