Úřední deska

Výběrové řízení

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotvnictví vyhlašuje výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb: paliativní péče, viz příloha

Vyvěšeno: 
29.07.2020 - 08.09.2020

Seznam příloh