Úřední deska

Výběrové řízení

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb: praktické lékařství pro děti a dorost, viz. příloha.

Vyvěšeno: 
21.04.2022 - 01.06.2022