Úřední deska

Výběrové řízení

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb: cévní chirurgie, viz. příloha.

Vyvěšeno: 
27.05.2022 - 11.07.2022