Úřední deska

Výběrové řízení

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, viz příloha

Vyvěšeno: 
01.08.2022 - 09.09.2022

Seznam příloh