Výběrové řízení na pozici ředitel dopravního podniku

 

Představenstvo Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ŘEDITELE

Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.
 
 

Kvalifikační předpoklady a požadavky na uchazeče:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání dopravního, technického, ekonomického nebo právního zaměření v rozsahu magisterského studijního programu
 • Minimálně 3 roky praxe v oblasti dopravy
 • Minimálně 5 let výkonu řídící funkce
 • Trestní a morální bezúhonnost
 • Uživatelská znalost práce s PC
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Znalost cizího jazyka – úroveň pokročilá (AJ, NJ)

Přihláška musí obsahovat:

 • Strukturovaný životopis
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • Osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lze doložit v průběhu výběrového řízení)
 • Prohlášení podle ustanovení § 5 odst. 2. zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění (prohlášení bude k podpisu připraveno na personálním oddělení Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.)
 • Vizi a strategii Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.

 

Uzávěrka přihlášek: do 31. 12. 2013

Přihlášku doručte osobně nebo poštou (rozhodující je razítko podací pošty) na adresu:

Magistrát města České Budějovice
sekretariát kanceláře primátora 
nám. Přemysla Otakara II 1,2
370 92 České Budějovice    

Na zalepené obálce uvádějte tiskacím písmem „Výběrové řízení - pozice ředitele Dopravního podniku města České Budějovice - NEOTEVÍRAT“.