Úřední deska

Výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na přenechání bytu do nájmu, přenechání bytu č. 37, Lidická tř. 5, 370 01 České Budějovice

Výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na přenechání bytu do nájmu, přenechání bytu č. 37 o velikosti 0+1 - 25,64 m2 do nájmu v domě Lidická tř. 5, 370 01 České Budějovice. Nájemní sm louva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku takto (6+6 měsíců s možností opětovného prodloužení) a prodloužená s podmínkami stanovenými nájemní smlouvou a dle Pravidel. Minimální výše nájmu je 142,20 Kč/m2/měsíc.

Vyvěšeno: 
27.07.2020 - 17.08.2020