Vydávání občanských průkazů s omezenou platností

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech lze od 1.9.2006 vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů na přechodnou dobu s platností jednoho  měsíce,  a to z důvodu jeho ztráty, odcizení, poškození, nebo zničení. Tento typ  průkazu se vydá pouze na žádost občana, který současně podává  také  žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. K  žádosti , kterou je možné podat pouze u obecního úřadu s rozšířenou působností místně příslušného dle trvalého pobytu , se předkládají 2 fotografie , OP s omezenou měsíční platností bude vydáván zdarma v nejkratším možném termínu.  Občanovi usnadní například vyzvednutí doporučených zásilek na poště v době, kdy čeká na vydání průkazu se strojově čitelným údaji.