Vydávání občanských průkazů v souvislosti s volbami

V souvislosti s výkonem volebního práva je možné  v době od 2.5. do 3.6. 2006 podat žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, s dobou platnosti 1 rok ode dne vydání.

Žádost o občanský průkaz se podává  na Magistrátu města České Budějovice, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů, Jeronýmova ul. č. 1, kde se tyto doklady budou vydávat. Tento občanský průkaz bude vydán pouze v odůvodněných případech, kdy občan nemá jiný doklad totožnosti  a chce uplatnit své volební právo. 

Bližší informace jsou k dispozici na tel. č. 386 805 137 a  386 805 141.