Výdejní místa rybářských lístků se rozšiřují

Počet výdejních míst na vydávání rybářských lístků se od 1. července 2011 rozšiřuje o další tři. Kromě Českých Budějovic získají rybáři lístky ještě v obcích s pověřeným obecním úřadem, což je Hluboká nad Vltavou, Lišov a Zliv.  Oddechnou si například vyznavači Petrova cechu ze Štěpánovic, Kolného a Zvíkova, kteří  budou chodit do Lišova. Jejich kolegové z Munic, Olešníku či Dřítně si lístky vyzvednou v Hluboké nad Vltavou a rybáři z Pištína, Dívčic či Češnovic půjdou do Zlivi. Ostatní budou i nadále chodit do Českých Budějovic.

Pro zajímavost, za rok 2010 bylo vydáno pro tuzemské a zahraniční rybáře celkem 1.604 rybářských lístků a letos od 1. ledna k dnešnímu dni 981 lístků.

Novinka souvisí s vydáním zákona 104/2011 Sb., kterým se mění mj. i zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Rozšíření výdejních míst je uvedeno v § 13 odst. 8, jehož první věta zní: "Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti."

Účinnost od 1. července 2011.Informace:

Ing. Čestmír Vlasák
odbor životního prostředí
Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II., č. 1,2
370 92 České Budějovice
telefon: 386 801 121
e-mail: vlasakc@c-budejovice.cz