Výjezdní zasedání bezpečnostní rady ORP České Budějovice

Dne 1. dubna 2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání bezpečnostní rady ORP České Budějovice, kterého se zúčastnili mj. primátor Jiří Svoboda a náměstek Petr Podhola a které proběhlo v administrativní budově Jaderné elektrárny Temelín. Po řádném zasedání následovala prohlídka elektrárny s výkladem.

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ: Je poradním orgánem primátora pro přípravu na krizové situace. Schází se nejméně 2x ročně a projednává jak aktuální témata ve vztahu k bezpečnostním rizikům, tak např. stav připravenosti složek IZS, finanční zabezpečení na mimořádné události nebo krizové situace apod. Má 8 členů, přičemž předsedou je primátor města.