Výměna občanských průkazů

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do konce roku 1996 se musí vyměnit nejpozději do 31. prosince 2006. Žádost o vydání občanského průkazu občan předloží  nejpozději do konce listopadu , neboť lhůta na vyhotovení nového dokladu je 30 dnů ode dne podání žádosti.

Výjimku ze zákona mají pouze občané narození před 1. lednem 1936, kteří o výměnu občanského průkazu žádat nemusejí , ale svůj dosavadní  průkaz bez strojově čitelných údajů mohou používat pouze na území naší republiky , to znamená, že  se s ním nemohou prokazovat při překročení státních hranic.