Výměna oken uzavře poštu

V termínu od 8. 10. do 30. 10. 2018 dojde k postupné výměně oken v objektu České pošty na sídlišti Máj. Po dobu celé akce bude mít prováděcí firma vyblokované parkoviště přiléhající k západní straně pošty. Jde celkem o 7 parkovacích stání, kde bude přechodně umístěn kontejner. Provoz pošty nebude narušen, ale veřejnost musí dbát na zvýšenou opatrnost, protože veškeré práce budou prováděny zevnitř budovy a okna budou vynášena hlavním vstupem do objektu.

Jedinou výjimku tvoří sobota 27.10.2018, kdy z bezpečnostních důvodů bude provozovna pobočky České pošty Máj uzavřena.

Stránka byla upravena 5. 10. 2018.