VYNÁŠENÍ MORANY

Pořádá:
Statutární město České Budějovice a občanské sdružení TVOR v Galerii Pod kamennou žábou

Kdy:
v neděli 6. dubna 2014 v 15:00 sraz před Galerií Pod kamennou žábou na Piaristickém náměstí

Kde:
České Budějovice - Piaristické náměstí, náměstí Přemysla Otakara II., nábřeží Malše, Zlatý most u KD Slavie a zpět na Piaristické náměstí

V neděli 6. dubna 2014 na Smrtnou neděli v 15:00 hod přijďte vyprovodit spolu s občanským sdružením TVOR zimu z Českých Budějovic.

Pozvánka

Moranu vyneseme "za hradby města", zapálíme a utopíme v řece Malši a zpět se vrátíme s jarem. Vynášení Morany je starodávný pohanský zvyk, který vypráví o radosti z toho, že končí nadvláda mrazu a hladu a nastupuje nový sluncem prozářený čas.
Za veselého zpěvu CARMÍNČAT a Vespere Vestis a doprovodu muzikantů vyprovodíme Paní Zimu z Českých Budějovic a společně přivítáme jaro. Průvod vyrazí z Piaristického náměstí na náměstí Přemysla Otakara II. a následně úzkou Solnou branou ke slepému rameni. Poté budeme pokračovat po nábřeží řeky Malše směrem ke Zlatému mostu u KD Slavie, kde Morana před očima diváků bude zapálena a vhozena do řeky. Jako symbol odchodu zimy. Jaro, líto, živou větvičku, symbol života si přineseme do města zpět stejnou cestou na Piaristické náměstí do Galerie Pod kamennou žábou.
Den před vynášením Morany 5. dubna 2014 mezi 14:00 - 17:00 hod, máme pro Vás připravenou výtvarnou dílnu v Galerii Pod kamennou žábou na Piaristickém náměstí, kde se veselou tvořivou prací připravíme na společný průvod. Nejen děti, ale i dospělí si budou moci vytvořit vlastní líto (větvička, která symbolizuje jaro, nový život) a donést tak jaro až domů nebo jarní rozkvetlou korunu, či výbavu do nedělního průvodu.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás. Výtvarný atelier TVOR.