Výnosy povolených veřejných sbírek za rok 2010

 

Pracovníci správního odboru magistrátu sčítali finanční příspěvky z dvaadvaceti povolených veřejných sbírek na území Českých Budějovic. Celkem bylo k datu 3. prosince 2010 vybráno a spočteno 700.138 korun. „Nejvyšší vybraná částka patří už tradičně Tříkrálové sbírce, která bude opět zahájena začátkem příštího roku. V roce 2010 se vybralo celkem 288.051 korun,“poznamenal pověřený tajemník Václav Suchopár a dále upřesnil, že mezi lidmi je oblíbená i sbírka pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky. Na území města má tato organizace rozmístněno několik replik slepeckých psů, z nichž se dosud vybralo 118.028 korun. Z hlediska celkového výběru finančních prostředků je další úspěšnou organizací ADRA. Ta letos prozatím vybrala celkem 57.668 korun.

Nejúspěšnější akcí z hlediska výběru během jediného dne byla dubnová sbírka v rámci Rolničkového dne s částkou 46.734 korun.

Přehled počítaných sbírek ke dni 3.12.2010

ADRA                                                                                                 57.668,-

APLA                                                                                                    5.102,-

Česká alzheimerovská společnost                                                            2.700,-

Fond ohrožených dětí                                                                           12.137,-

„ho avy“ o.s.                                                                                              273,-

Český červený kříž                                                                                 4.303,-

Jedličkův ústav                                                                         35.383,-

Kapka                                                                                                   7.688,-

Kinematograf bratří Čadíků                                                                  14.318,-

KONÍČEK o.s.                                                                                      7.168,-

Nadace Terezy Maxové                                                                       14.789,-

Nadace Zdravotně sociální fakulty JČU                                                            11.963,-

Občanské sdružení American Friends                                                         450,-

Pomozte dětem                                                                                       4.260,-

Rolničkové dny                                                                                                46.734,-

Donald McDonald Charity                                                        10.158,-

Světluška                                                                                              28.797,-

Světýlko o.p.s.                                                                                    23.482,-

SONS – slepečtí psi                                                                                      118.028,-

Tříkrálová sbírka                                                                                            288.051,-

UNICEF                                                                                                5.771,-

Wort a Tat                                                                                                 915,-                     

Celkem  ke dni 3.12.2010                                                                700.138,-

Pro zajímavost za celý minulý rok se vybralo celkem 750.313,- Kč